X

Vanhemmalle

Vanhemmalle

Justwearit –sivuston ylläpitäjä on Hivpoint. Sivuston tarkoitus on toimia nuorten seksuaaliterveyskasvatuksen tukena. Sivuston asiasisältö on koottu tämän hetken kansallisten ja kansainvälisten seksuaaliterveyskasvatuksen standardien mukaisesti. Sivustolla on nuorten nettineuvonta, johon vastaavat seksuaaliterveyden asiantuntijat Hivpointista.

Seksuaalikasvatus ja tavoitteet

Seksuaalikasvatus ei ole seksin opettamista, vaan osa kasvatustyötä ja elämänhallinnan taitojen lisäämistä. Seksuaalisuus tulee nähdä ihmisen myönteisenä voimavarana. Nuoren on tärkeää saada tietoja ja oppia taitoja, joita hyvä seksuaaliterveys edellyttää. Konkreettisia seksuaaliterveyden taitoja on suojautuminen seksitaudeilta ja ei toivotulta raskaudelta. Hyvän seksuaaliterveyden avulla nuori rakentaa hyvän minäkuvan ja ymmärtää omaa seksuaalista kasvuaan.

Nuoria kiinnostavat monet seksuaaliterveyteen liittyvät aihepiirit, kuten naiseksi ja mieheksi kasvaminen sekä kehon muutokset, raskauden ja sukupuolitautien ehkäisy ja seksi ja seksuaalinen mielihyvä sekä sukupuoli-identiteetti.

Lue lisää seksuaalikasvatuksesta ja sen tavoitteista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulta.

Kenellä vastuu kasvatuksessa?

Nuorille seksuaaliterveystiedon lähteitä ovat muun muassa terveystiedonopetus, Internet, vanhemmat ja kaverit. Internet on erittäin merkittävä kanava tiedon ja mielikuvien välittämiselle.

Seksuaalikasvatus on haasteellista ja siksi yhteistyötä täytyy tehdä tiiviisti koulun, kodin ja muiden toimijoiden ja palvelujen tuottajien kanssa. Vanhemmat ovat erittäin tärkeitä vaikuttajia nuorten seksuaaliterveystietoihin ja seksuaalikäyttäytymiseen. Nuorelle on tärkeää, että kotona on avoin ja luotettava ilmapiiri, jolloin aikuiselta voi tarpeen tullen kysyä mieltään askarruttavista asioista. Luotettava aikuinen voi myös olla joku muu kuin oma huoltaja.

Nuorelle iso asia on jo se, että vanhempi neuvoo häntä sellaisen tahon puoleen, josta voi kysyä neuvoa. Nuoren voi esimerkiksi ohjata kysymään neuvoa justwearit.fi -chatista tai nettineuvonnasta, jossa kysymyksiin vastaavat seksuaalineuvonnan ja -kasvatuksen ammattilaiset.

Lisää nuoria auttavia ja tietoa tarjoavia tahoja.