X

Kuukauden harjoitus

 

10 kiperää tilannetta

  1. Jaa nuoret pienryhmiin. Ohjeista jokainen pienryhmä pohtimaan erilaisia syitä sille, miksi kondomi voi jäädä käyttämättä. Pyydä nuoria pohtimaan myös, miten näitä tilanteita voisi ennakoida, jotta kondomi tulisi seksitilanteessa käyttöön?

Esimerkki:

Kondomi jäi käyttämättä, koska: Hetken huuma, ei ollut kondomia mukana.

Miten tilannetta voisi ennakoida?: Pitää kondomia aina varalta mukana / ostaa kondomeja varalle.

  1. Ohjeista jokainen pienryhmä pohtimaan, mitä haasteita tai ongelmia saattaa tulla esiin kondomin käytössä. Minkälaisia kiperiä tilanteita kondomiin liittyen voi sattua seksitilanteessa tai kondomin käytön harjoittelussa?
  2. Tutustukaa justwearit.fi -sivustolla 10 kiperää tilannetta –osioon. Ohjeista jokaista pienryhmää valitsemaan yhden kiperän tilanteen ja pohtimaan siihen ratkaisua tai neuvoa, miten tilanteessa voisi toimia. Käykää lopuksi kaikki 10 kiperää tilannetta yhdessä läpi.
  3. Pohtikaa yhdessä lisää haastetilanteita. Miten niissä kannattaisi toimia?

 

 

Aikaisemmat harjoitukset

Seurustelun pelisäännöt

Tutustuminen kondomin käyttöön

Muistojen matka omaan nuoruuteesi