X

Kuukauden harjoitus

Miten läheisyydestä ja seksistä voi puhua suhteessa?

Pohditaan asiaa kuvien ja vuorosanojen avulla.

 

Ohjeistus:

On hyvä, että nuorten kanssa on tätä harjoitusta aiemmin käsitelty seurustelusuhteita ja pohdittu, millainen on hyvä seurustelusuhde ja mitä kaikkea se pitää sisällään.

Lisäksi aiemmat keskustelut liittyen itsemääräämisoikeuteen, seksuaalioikeuksiin, ehkäisyyn, seksitauteihin ja erilaisiin seksitapoihin ovat hyvää pohjaa tälle keskustelulle.

Tässä harjoituksessa on tarkoitus pohtia yhdessä, miten läheisyydestä ja seksistä voi puhua suhteessa. Onko seksistä puhuminen suhteessa ylipäätään tärkeää, miksi?

Nuoret voidaan jakaa pieniin ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle jaetaan muutamia (noin 4-6) Seksiä on monenlaista -kuvakortteja, joissa on henkilöitä erilaisissa seksitilanteissa. Pienryhmän tehtävä on sijoittaa annetut puhekuplat kuvien henkilöhahmoille. Yhdessä tulee pohtia, millaista keskustelua näissä suhteissa käydään. Jaa ryhmiin myös tyhjiä puhe- ja ajatuskuplia, joihin nuoret voivat itse kirjoittaa sopivia vuorosanoja henkilöhahmoille.

Leikkaa valmiit puhekuplat ja tee lisäksi tyhjiä puhe- ja ajatuskuplia.

Puhekuplat 1

Puhekuplat 2

Puhekuplat 3

On tärkeää kertoa nuorille, että tässä tehtävässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Kaikesta voidaan keskustella.

Purkakaa ryhmien tuotokset.

 

Pienryhmissä voidaan pohtia myös seuraavia asioita:

 

Esimerkkikuvat:

Aikaisemmat harjoitukset

10 kiperää tilannetta

Seurustelun pelisäännöt

Tutustuminen kondomin käyttöön

Muistojen matka omaan nuoruuteesi