X

C – yhteiset pelisäännöt

Kysymyksiä sinulle pohdittavaksi:

Mikä tekee suhteesta hyvän?
Milloin ja miten suhde kannattaa lopettaa?
Miten voi ottaa selvää seurustelukumppanin tunteista ja toiveista?
Millaisia erilaisia sitoutumiseen perustuvia suhteita on olemassa?
Mitä luottamus ja turvallisuus parisuhteessa merkitsevät?
Kuuluuko seksi aina seurustelusuhteeseen?
Mikä tekee seksistä hyvää?

On olemassa lukuisia erilaisia tapoja sitoutua ja olla suhteessa toisen ihmisen tai toisten ihmisten kanssa. On esimerkiksi parisuhteita, monisuhteita, nettisuhteita, yhden illan juttuja, satunnaisia seksikumppaneita ja vakituisia seksikumppaneita. Kaikenlaiset suhteet ovat yhtä arvokkaita. Tärkeintä on, että suhteesta on sovittu yhteisesti ja osapuolilla on siinä hyvä olla.

Hyvän suhteen pelisäännöt

Vapaaehtoisuus: Suhde perustuu siihen, että kumpikin on siinä mukana vapaaehtoisesti ja omasta halustaan.

Kunnioitus: Jokainen on tärkeä ja arvokas omana itsenään. Arvosta itseäsi ja kumppaniasi! Kunnioitus on esimerkiksi sitä, että kohtelee toista arvostavasti ja kunnioittaa toisen valintoja.

Tasavertaisuus: Suhteessa ollaan samalla viivalla, tasavertaisina. Tasavertaisessa suhteessa ketään ei pakoteta tai painosteta mihinkään.

Luottamus: Luottamus on rehellisyyttä ja yhteisistä sopimuksista kiinni pitämistä. Luottamus on sitä, että voi luottaa siihen, mitä toinen sanoo ja tekee ja sitä, että on itse toisen luottamuksen arvoinen. Suhteessa kannattaa olla rehellinen alusta asti. Luottamuksen tulee säilyä, vaikka suhde loppuisi.

Puhuminen: Kumppani ei osaa lukea ajatuksiasi. Puhuminen on ehkäpä erilaisten suhteiden vaikein osa-alue. Sitä ei opi muuten kuin harjoittelemalla. Kun asioista puhutaan ääneen, väärinkäsityksiä tai epäselviä tilanteita ei pääse syntymään niin helposti. Omista ajatuksista, tuntemuksista ja odotuksista kannattaa keskustella kumppanin kanssa.

Mitä on hyvä seksi?

Hyvällä seksillä tarkoitetaan seksiä, joka on kaikille siihen osallistuville miellyttävää ja turvallista. Hyvä seksi tuntuu hyvältä ennen seksiä, seksin aikana ja seksin jälkeen.

Milloin suhde kannattaa lopettaa?

Jos suhteesi sisältää seuraavanlaisia tilanteita, on hyvä keskustella asiasta jonkun ulkopuolisen kanssa ja hakea apua.

Henkinen väkivalta: Henkinen väkivalta on esimerkiksi haukkumista, mitätöimistä, liiallista mustasukkaisuutta ja kumppanin elämän rajoittamista.

Fyysinen väkivalta: Fyysinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, puremista, tukistamista ja kaikenlaista toiseen käsiksi käymistä.

Seksiin pakottaminen: Kaikenlainen seksiin painostaminen ja pakottaminen esimerkiksi kiristämällä, uhkailemalla tai pakottamalla fyysisellä voimalla ei kuulu yhden yön juttuun, seurusteluun tai minkäänlaiseen suhteeseen.
Jos sinua on painostettu tai pakotettu seksuaaliseen tekoon, sinun ei kannata jäädä pohtimaan ja murehtimaan asiaa yksin. Apua kannattaa hakea aina tällaisissa tilanteissa. Kerro asiasta vaikka vanhemmalle, ystävälle tai kouluterveydenhoitajalle. Katso myös linkkilista erilaisista auttavista tahoista.

Hyväksikäyttö: Esimerkiksi sellaiset suhteet, joissa toinen on lapsi tai nuori ja toinen on aikuinen, voivat olla lasta tai nuorta hyväksikäyttäviä suhteita. Nuoria suojaavasta lainsäädännöstä ja suojaikärajasta (16-vuotta) voit lukea lisää Väestöliiton nettisivuilta.

A – sinä: Oletko pohtinut, millainen sinä olet? Pystytkö ilmaisemaan itseäsi haluamallasi tavalla?

B -kumppani: Minkälainen on sinun ihannekumppanisi? Mitä seurustelu merkitsee sinulle?

Jutta Kivilompolon kuvituskuvassa näkyy henkilö, joka silittelee sulalla toisen henkilön selkää kynttilän valossa.

Suhde perustuu siihen, että kumpikin on siinä mukana vapaaehtoisesti ja omasta halustaan.