X

Lähteet

Lähteet

Bildjuschkin, K. ja Malmberg, A. (2000) Kerro meille seksistä, Nuoren seksuaalikasvatus. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

Brandt, P. Korteniemi-Poikela, E. Cacciatore, R. Huovinen, M. (2009) Hei beibi, mä oon tulta. WSOY, Helsinki.

Cacciatore, R. Korteniemi-Poikela, E. Ryynänen, J. Ryynänen, A. Apter, D. (2009) 5. uudistettu painos. Legopalikoista leopardikalsareihin. Pojan matka mieheksi. Tammi, Hämeenlinna.

Hassinen, M. Kauppinen, S. Murrosikä – Fyysinen kehitys ja psyykkinen kasvu. (2009) Vaasan ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma [www-dokumentti] [viitattu 17.11.2011] https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14075/Hassinen_Marika_Kauppinen_Sari.pdf?sequence=1

Ihmisoikeusliitto. Seksuaalivähemmistöt ja sukupuolen moninaisuus. [WWW-dokumentti] [viitattu 30.1.2012] http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=seksuaalivahemmistot-ja-sukupuolen-moninaisuus

Keltikangas-Järvinen, L. Litmanen, H. Pesonen, J. Renfors, T.  Ryhänen, E-L. (2005) Nuoret, terveys ja arkielämä. WSOY, Helsinki.

Kinnunen, T. Puuronen, A. (toim.) (2006) Seksuaalinen ruumis. Gaudeamus, Tampere.

Kontula, O. (2008) Halu & intohimo. Tietoa suomalaisesta seksistä. Otava, Keuruu.

Korteniemi-Poikela, E. Cacciatore, R. (2010) Lapsen ja nuoren seksuaalisuuden kehittyminen. Portaita pitkin. Opas vanhemmille. Toinen painos. WSOY, Juva.

Lehto, J. Kovero, C. (2010) Homoseksuaalisuus. Tieteen näkökulmasta ja miesten kertomana. Osuuskunta Lilith, Helsinki.

Nazarenko, S. (2011) Mun elämä – mun valinta. Nuorten seksuaalioikeudet ja kehitys. Väestöliitto, Helsinki.

Nyyti ry. Itsetunto. [www-dokumentti] [viitattu 8.8.2011] http://www.nyyti.fi/tietoa/itsetunto/

Orkovaara, P., Cacciatore, R., Furman, B., Hirvihuhta, H. Hämäläinen, A-M., Kekki, M. ja Korteniemi-poikela, E. (2004) Dynamo terveystietoa luokille 7-9. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Orkovaara, P. ja Taskinen, H. toim. (2006) Lukion Dynamo TE 2 Nuoret, terveys ja arkielämä. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Orkovaara, P. ja Taskinen, H. toim. (2006) Lukion Dynamo TE 1 Terveyden perusteet. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Pietilä, H.(2003) Mikä meitä yhdistää. Ihmisyys ja perusarvot. Jyväskylä: PS-kustannus.

Smart, L.S. & Smart M.S. (1980). FAMILIES developing relationships. Macmillan Publishing Co., Inc. United States on America.

Stoppard, M. (1997) Nuorten Seksikirja. Dorling Kindersley Limited London, Italia 1998.

Sunnari, V. Kangasvuo, J. Heikkinen, M. Kuorikoski, N. (toim.) (2003) Heteronormatiivisuus ja nimittely – opiskelijoiden sukupuolien ja seksuaalisuuksien rajojen rakentamista. Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna – Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulu: Oulun Yliopistopaino.

Stenman, K. Poikien ympärileikkaus. Selvitys kansainvälisistä ja kotimaisista käytännöistä. (2004) [www-dokumentti] [viitattu 13.3.2011]

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1063803

Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvina ja sanoin [www-dokumentti] [viitattu 17.11.2011] http://www.edu.fi/tunteesta_tunteeseen

Umo – din ungdomsmottagning på nätet. Tips inför att ha sex med någon annan. [www-dokumentti] [viitattu 17.11.2011]

http://www.umo.se/Sex/Sex-forsta-gangen/