X

Homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä 17.5.

Homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä 17.5.

Homo-, bi- ja transfobian vastainen päivä 17.5.

Tänään vietetään kansainvälistä IDAHOT päivää, homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää. Päivällä on iso merkitys, koska seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat edelleen syrjintää Suomessa.

Jokaisella, ihan jokaisella nuorella on oikeus elää ilman kiusaamista ja yhdenvertaisena muiden ihmisten kanssa. Jokaisella nuorella on oikeus itsemäärittelyyn. Itsemäärittelyoikeus tarkoittaa sitä, että kaikki saavat määritellä tai olla määrittelemättä oman seksuaalisen suuntautumisensa ja sukupuolensa. Jokaisella on oikeus ilmaista sukupuoltaan haluamallaan tavalla. (Lue lisää itsemäärittelyoikeudesta, normeista, moninaisuudesta ja omista oikeuksista Setan loistavasta nuorten esitteestä)

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on oikeus saada tukea, mikäli on kokenut kiusaamista tai syrjintää muiden nuorten tai aikuisten taholta. Vertaistuki, eli ajan viettäminen ja tuen saaminen samassa tilanteessa olevalta tai tilanteen läpikäyneeltä ihmiseltä, on tärkeää. Vertaistukea voi saada Trasek ry:ltä ja Seta ry:ltä.

Jokainen nuori voi edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten yhdenvertaisuutta puuttumalla näkemäänsä kiusaamiseen ja korjaamalla väärää tietoa. Syrjintää ja kiusaamista voi tapahtua koulussa, harrastuksissa, kotona, kaveriporukassa ja somessa. Kiusaaja voi olla toinen nuori tai aikuinen. Jokainen voi päättää puuttua kiusaamiseen aina, kun näkee sitä.

Vastustetaan yhdessä syrjintää ja edistetään yhdenvertaisuutta!

 

justwearit.fi sivuston ja nuorten materiaalin saavutettavuutta selvitettiin keväällä 2018. Selvityksessä arvioitiin nuorten mahdollisuutta käyttää sivustoa muun muassa kulttuuri- ja kielitausta, sukupuoli ja vammaisuus tai vammattomuus huomioon ottaen. Saavutettavuusselvityksen teki Panda Eriksson osana sukupuolentutkimuksen opintojaan.

Saavutettavuusselvityksen pohjalta justwearit.fi-sivuston sisältöjä, palveluja ja kuvastoa muokataan saavutettavammaksi.

Anna meille palautetta, miten sivustoa tulisi mielestäsi kehittää, jotta se huomioisi kaikki nuoret paremmin!

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista