Tietoa sivustosta

Opettajille

Riskeistä puhumisen sijaan seksuaaliterveyskasvatuksessa tulisi keskittyä seksuaalisuuden myönteisiin näkökulmiin. Seksuaalisuus on ihmisen voimavara ja seksuaaliterveyskasvatuksen tarkoituksena on auttaa nuoria kehittämään keskeisiä taitoja, joiden turvin he voivat päättää itse seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehitysvaiheissaan.

Seksuaalikasvatus on myös osa yleisempää kasvatustyötä ja elämänhallintataitojen lisäämistä. Seksuaaliterveyskasvatuksen yksi merkittävimmistä tavoitteista on seksuaalisuuteen, eri elämäntyyleihin, asenteisiin ja arvoihin suvaitsevaisesti, avoimesti ja kunnioittavasti suhtautuvan sosiaalisen ilmapiirin edistäminen.

Interaktiivinen seksuaalikasvatus on tehokasta. Nuoria osallistavat opetusmenetelmät ottavat nuorten omat kokemukset huomioon, ja erityisen tärkeää on, että heidän omat tarpeensa ja toiveensa näkyvät käsiteltävissä aiheissa ja seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

On hyvä muistaa, että nuoret tarvitsevat sekä epämuodollista että muodollista seksuaalikasva­tusta. Niiden ei pitäisi olla toisensa vastakohtia vaan täydentää toinen toisiaan. Nuoret tarvitsevat päivittäisessä sosiaalisessa ympäristössään rakkautta, tilaa ja tukea voidakseen kehittää seksu­aalista identiteettiään.

Nämä nettisivut toimivat seksuaaliterveyskasvatuksen tukena ja turvallisena tietolähteenä nuorille. Nuoria voi ohjata sivustolle et
simään tietoa itsenäisesti tai osana koulutehtäviä.

 

Työkalupakki_kuva_avattu

 

Seksuaaliterveyden työkalupakki (kuvassa yllä) on Hivpointin kokoama materiaalipaketti kaikille aikuisille, jotka työskentelevät nuorten kanssa ja kohtaavat nuorten seksuaalisuutta. Materiaalipaketissa on kirja, joka sisältää osallistavia tehtäviä seksuaalisuuden eri osa-alueilta, sekä paljon muuta materiaalia, kuten tekopenikset kondominkäytön harjoitteluun, kondomipakkauksia ja esitteitä. Työkalupakin voi tilata täältä. Lue myös Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, jonka pohjalta Seksuaaliterveyden työkalupakki on koostettu.