Suhteet

Suhteen pelisäännöt

Näiden periaatteiden mukaan on hyvä toimia sekä yhden illan jutuissa että pidemmissä seurustelusuhteissa:

Vapaaehtoisuus: Suhde perustuu siihen, että kumpikin on siinä mukana vapaaehtoisesti ja omasta halustaan.

Kunnioitus: Jokainen on tärkeä ja arvokas omana itsenään ja ihmistä, jonka kanssa on suhteessa, tulee kunnioittaa. Kunnioitus on esimerkiksi sitä, että arvostaa toista ja kohtelee häntä arvostavasti.

Tasavertaisuus: Suhteessa kumpikin ovat samalla viivalla, tasavertaisina. Tasavertaisessa suhteessa ketään ei pakoteta mihinkään ja kumpikin ovat samalla henkisellä ja fyysisellä tasolla.

Luottamus: Luottamus on rehellisyyttä ja yhteisistä sopimuksista kiinni pitämistä. Luottamus on sitä, että voi luottaa siihen, mitä toinen sanoo ja tekee, ja sitä, että on itse toisen luottamuksen arvoinen. Suhteessa kannattaa olla rehellinen alusta asti.

Puhuminen: Toinen ei voi lukea ajatuksiasi! Puhuminen on ehkäpä erilaisten suhteiden vaikein osa-alue. Sitä ei opi muuten kuin harjoittelemalla. Kun asioista puhutaan ääneen, ei synny väärinkäsityksiä tai epäselviä tilanteita.

 

Nämä eivät kuulu minkäänlaiseen suhteeseen ja mikäli näitä kohtaa suhteessaan, on syytä hakea apua:

Henkinen väkivalta: Henkinen väkivalta on esimerkiksi haukkumista, mitätöimistä, liiallista mustasukkaisuutta ja kumppanin elämän rajoittamista.

Fyysinen väkivalta: Fyysinen väkivalta on esimerkiksi lyömistä, läpsimistä, puremista, tukistamista ja kaikenlaista toiseen käsiksi käymistä.

Seksiin pakottaminen: Seksiin pakottaminen esimerkiksi kiristämällä, uhkailemalla tai pakottamalla fyysisellä voimalla ei kuulu yhden yön juttuun, seurusteluun tai mihinkään muuhunkaan suhteeseen.

Hyväksikäyttö: Esimerkiksi sellaiset suhteet, joissa toinen on vielä lapsi tai nuori ja toinen on jo aikuinen, voivat olla lasta tai nuorta hyväksikäyttäviä suhteita. Nuoria suojaavasta lainsäädännöstä voit lukea lisää täältä.

Apua ja tukea.