Minä

Sukupuoli

Sukupuoli on ominaisuus, jonka jokainen kokee ja jota ilmaisee omalla tavallaan, oli sitten kyse naiseudesta, mieheydestä tai jostain muusta. Yhteiskunnassamme on vallalla käsitys kahdesta toisilleen vastakkaisesta sukupuolesta: naisesta ja miehestä. Naiseuteen ja mieheyteen liitetään usein määrityksiä, kuten miten heidän tulisi ajatella, pukeutua, käyttäytyä tai toimia. Tosiasiassa on hyvin harvinaista, että joku aina toimisi näiden määritysten mukaan. Ei ole oikeaa tapaa olla nainen tai mies. Kaikki eivät myöskään koe tai määrittele sukupuoltaan naiseksi tai mieheksi. Meidän olisi hyvä luopua kahden sukupuolen käsityksestä ja antaa kaikille mahdollisuus määritellä itse oma sukupuolensa ja ilmaista sitä itselleen sopivalla tavalla. Se lisäisi yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia ihmisten välillä.

Sukupuolivähemmistö-käsitteellä kuvataan ihmisiä, joiden syntymässä määritelty sukupuoli ei vastaa heidän omaa sukupuoli-identiteettiään (transihmiset) tai ihmisiä, joilla on syntyessään sekä tytön että pojan kehollisuutta (intersukupuoliset). Transihmisiin kuuluvat transvestiitit, transsukupuoliset, transgenderit ja muunsukupuoliset.

Lisää aiheesta voit lukea Transtukipisteen sivuilta.