Minä

Identiteetti ja itsemäärittely

Useimmille ihmisille on tärkeää ja tarpeellista määritellä omaa identiteettiään: sitä, kuka ja millainen on. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat usein merkittävä osa identiteettiä. Muita tärkeitä osia voivat olla esimerkiksi etninen identiteetti tai ammatti-identiteetti. Rakas harrastuskin voi olla hyvin merkittävä osa omaa identiteettiä.

Itsemäärittelyllä tarkoitetaan sitä, että jokainen voi itse päättää kuinka määrittelee esimerkiksi oman sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa. Tärkeä seikka tässä on, että jokaisella tulee olla myös mahdollisuus olla määrittelemättä itseään. Yhdelle määrittely voi toimia omaa kokemusta selkeyttävänä, kun taas toisesta määritelmät voivat tuntua rajoittavilta. Se voi olla hyvinkin tärkeä tai vähemmän merkityksellinen asia yksilöstä riippuen tai vaihdella eri elämänvaiheissa.

Kaikkein tärkeintä on mahdollisuus olla ja arvostaa itseään juuri sellaisena kuin on!

Joskus seksuaalivähemmistöön kuuluva nuori saattaa kokea itsensä ulkopuoliseksi joistain asioista, kuten pitkästä parisuhteesta, avioliitosta tai vanhemmuudesta, sillä näihin liittyy yhteiskunnassamme tietyt oletukset. Kannattaa kuitenkin huomioida, että mahdollisuudet eri elämänalueilla ovat lähestulkoon samat kuin heteroillakin ja yhteiskunnan asenneilmapiirin muuttuessa mahdollisuudet lisääntyvät. Jos kokee jonkin asian itselle merkittäväksi, on tärkeää, että pyrkii aktiivisesti toteuttamaan sen. Kaikki ihmiset eivät esimerkiksi halua vanhemmiksi, mutta jos kokee vanhemmuuden tärkeäksi itselle, on hyvä muistaa, että se on mahdollista seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Lisää identiteetistä ja esimerkiksi omasta seksuaalisesta suuntautumisesta kertomisesta voit lukea YLPEYS-sivulta.