Minä

Ihana minä

Hyväksytyksi tuleminen ja joukkoon kuulumisen tunne ovat lähes kaikille tärkeitä asioita. Kuitenkin muiden hyväksyntää tärkeämpää on se, että itse pitää itsestään. Se, että hyväksyy itsensä ja viihtyy omissa nahoissaan, näkyy tietenkin ulospäin myös muille. Sanotaan myös, että ennen kuin voi ottaa toiselta rakkautta vastaan, tulisin ensin rakastaa itseään. Itsestään pitämistä voi opetella ajattelemalla itsestään myönteisesti ja miettimällä ominaisuuksia, joista itsessään eniten tykkää ja ihailee ja samalla vähentämällä itseään haukkuvia ja mitätöiviä ajatuksia.

Hyvä itsetunto ja minäkuva auttavat jokaista suojelemaan itseään ja kestämään erilaisia vastoinkäymisiä. Hyvän, terveen itsetunnon omaava ihminen kohtelee yleensä myös muita hyvin. Hyvä minäkuva ja terve itsetunto ovat eduksi myös seksuaalisessa kanssakäymisessä muiden ihmisten kanssa. Silloin seksuaalisuus on nautinnon ja ilon lähde, ei keino hakea hyväksyntää ja miellyttää muita.

Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus oppia pitämään ja arvostamaan itseään pohtimalla omia myönteisiä puolia. Itsetuntoa vahvistaa myös ajan viettäminen sellaisten ystävien ja kavereiden kanssa, jotka kohtelevat hyvin ja jotka saavat mielen hyvälle tuulelle. Sellaiset ihmissuhteet, joissa toista mitätöidään ja väheksytään, voivat aiheuttaa kolhuja itsetunnolle ja siksi ajan viettoa sellaisten ihmisten parissa voi välttää.

Lue lisää vinkkejä itsetunnon kohottamiseksi täältä.

Minä ja taustani

Omaan minäkuvaan, eli siihen, millaisena näkee itsensä, vaikuttaa suuresti muun muassa oma lapsuuden kasvuympäristö, perhe, sukulaiset, kulttuuritausta, uskonto ja ystävät. Oman perheen arvot saattavat joskus olla hyvin erilaiset kuin suomalaisen yhteiskunnan yleisesti. Joissain perheissä voidaan esimerkiksi ajatella, että seksuaalisuus ei kuulu nuoren elämään, että homoseksuaalisuus on synti tai että tytön ja pojan olisi käyttäydyttävä tietyllä tavalla ja näytettävä tietynlaiselta. Toisaalta suomalaisessa koulussa ja mediassa puhutaan tasa-arvosta sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Jokaisen on hyvä muodostaa omat mielipiteensä ja oma maailmankuvansa, ja samalla luoda suhde oman perheen ja lähiympäristön ajatuksiin. Tärkeintä on, että voi saada tukea oman identiteetin kasvuun joltain aikuiselta, oli se sitten oma perheenjäsen tai esimerkiksi nuorisotalon työntekijä. On hyvä muistaa, että mikäli kokee suuria ristiriitoja yhteisön ja oman mielipiteen välillä, näihin kokemuksiin on mahdollista saada tukea.