Minä

Bi, hetero, homo vai jotain muuta?

Seksuaalinen suuntautuminen on ominaisuus, joka kertoo siitä, kehen ihminen ihastuu, rakastuu, tuntee emotionaalista tai seksuaalista vetovoimaa. Seksuaalinen suuntautuminen määritellään tunteiden kohteen ja oman sukupuolen pohjalta, mikä ei tee siitä aina yksiselitteistä asiaa. Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus on käsite, jolla viitataan koko siihen suuntautumisten kirjoon, mitä ihmisillä on.

Ihmistä, joka tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetoa niin sanottuun vastakkaiseen sukupuoleen, kutsutaan heteroksi. Miestä, joka tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetoa toiseen mieheen, kutsutaan homoksi. Naista, joka tuntee emotionaalista ja/tai seksuaalista vetoa toiseen naiseen, kutsutaan lesboksi, joskus myös homoksi. Biseksuaalille tunteiden tai halun kohteen sukupuolella ei ole merkitystä. Seksuaalisen suuntautumisen identiteetti on aina itsemäärittelykysymys ja on olemassa muitakin seksuaalisen suuntautumisen muotoja, ja termejä mitä omasta identiteetistään voi käyttää. Sukupuolikaan ei ole yksiselitteinen asia, eikä ihmisiä voida karkeasti jakaa ainoastaan miehiin ja naisiin.

Ihmiset alkavat hahmottaa omaa seksuaalista suuntautumistaan hyvin eri-ikäisinä. Seksuaalinen suuntautuminen tai sen painottuminen voi myös muuntua elämänkaaren aikana. Ei siis ole olemassa yhtä yleistä kehityspolkua seksuaalisen suuntautumisen suhteen.

Seksuaalinen suuntautuminen ei ole valinta, eikä se ole tahdonalainen asia. Ihmiset ihastuvat ja rakastuvat sekä ilmaisevat seksuaalisuuttaan riippumatta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Valitettavasti yhteiskunnassa eri seksuaalisiin suuntautumisiin ei vielä suhtauduta ja asennoiduta tasa-arvoisesti.

Yhteiskuntamme on edelleen heteronormatiivinen ja hetero-olettamukseen perustuva. Hetero-olettamuksen lähtökohta on, että kaikki ihmiset ovat heteroita, ellei muuta tule ilmi tai ihminen ei itse kerro olevansa muuta kuin hetero. Saatetaan ajatella, että heterous on parempi, luonnollisempi ja toivotumpi vaihtoehto kuin seksuaalivähemmistöön kuuluminen. Seksuaalivähemmistöt voidaan nähdä erilaisina ja poikkeavina. Tämänkaltaiset normit ovat kulttuurimme tuotoksia ja niitä voidaan muuttaa. Kun ymmärretään, kuinka rajoittavia tietyt normit ovat, voimme lähteä purkamaan niitä. Onneksi ehdoton heteronormatiivisuus onkin vähitellen heikkenemässä yhteiskunnassamme.

Entä jos tilanne olisikin toisinpäin?