Blogi


Sinulla on oikeus oikeaan tietoon

Oikeus oikeaan tietoon on yksi seksuaalioikeuksista. Oikea tieto on kattavaa, luotettavaa ja eri taustat ja lähtökohdat huomioivaa.

Hivistä tai seksitaudeista puhuttaessa on tunnettava faktat ja myös päivitettävä tietojaan säännöllisesti. Esimerkiksi hivin testaus ja hoito ovat muuttuneet melko lyhyessä ajassa huomattavan paljon. Kuitenkin monilla ihmisillä voi olla vanhentunutta tietoa hivistä, mikä voi lisätä siihen kohdistuvia pelkoja ja ennakkoluuloja. Toisaalta mikäli hivistä ja muistakaan seksitaudeista ei saa riittävästi tietoa, voivat ne jäädä kaukaisiksi ja tuntemattomiksi, ja sitä kautta voi tulla vaikutelma siitä, etteivät ne kosketa juuri itseä.

Riittävä tieto tarkoittaa sitä, että seksitaudeista kerrotaan olennaiset asiat mahdollisimman selkeästi ja niin, että tiedot riittävät seksitaudeilta suojautumiseen. Jokaisen tulee saada tietoa seksitautien tarttumisesta, niiltä suojautumisesta, testeihin hakeutumisesta sekä seksitautien hoidosta. Olennaisena osana tässä on se, että tietoa tarjotaan myös eri seksitavoista, sillä niillä on seksitautien riskin kannalta suuri merkitys. Riittävän tiedonsaannin kannalta on hyvä, jos seksiin liittyvistä asioista pystytään puhumaan suoraan ja häpeilemättä. Ajatuksiin ja seksiin suhtautumiseen voivat vaikuttaa monet asiat, kuten kasvatus, kulttuuritausta ja uskonto. Taustasta riippumatta jokaisella ihmisellä on tasavertainen oikeus ilmaista ja toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Oikeus tietoon tulee myös olla jokaisella ihmisellä. Siksi on välttämätöntä, että seksistä ja seksuaalisuudesta puhuttaessa huomioidaan sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Tutkimusten mukaan esimerkiksi nuoret homo- ja bimiehet eivät saa heille suunnattua tietoa turvallisesta seksistä riittävästi tai ollenkaan. Heidän seksuaalioikeutensa eivät siis toteudu. Hiv koskettaa edelleen erityisesti heitä johtuen esimerkiksi juuri eri seksitavoista, joten jokaisen huomioiva, laajasti kertova tieto seksistä ja seksuaalisuudesta on ensiarvoisen tärkeää.

Hivin ennaltaehkäisy edellyttää koko seksuaaliterveyden kokonaisuuden huomioon ottamista. Seksuaaliterveydestä huolehtiminen ja kaikkien seksiteitse tarttuvien infektioiden ehkäiseminen osana seksuaaliterveyttä lähtee siitä, millaista tukea saa seksuaali-identiteettinsä kehittymiselle, tunteilleen ja valinnoilleen. Itsearvostuksen ja saamansa tiedon ja tuen avulla voi tehdä tietoisia ratkaisuja seksielämänsä suhteen.

Nettisivujen ja esimerkiksi sosiaalisen median avulla pyrimme siihen, että tieto olisi myös helposti saatavilla. Voimme tarjota myös henkilökohtaisempaa neuvontaa nettineuvonnan ja toivottavasti lähitulevaisuudessa myös chat-palvelun keinoin.

Tervetuloa!

 

 

1 2