X

Ammattilaiselle

Seksuaalisuus on ihmisen voimavara ja seksuaaliterveyskasvatuksen tarkoituksena on auttaa nuoria kehittämään keskeisiä taitoja, joiden turvin he voivat päättää itse seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehitysvaiheissaan. Riskeistä puhumisen sijaan seksuaaliterveyskasvatuksessa tulisi keskittyä seksuaalisuuden myönteisiin näkökulmiin.

Seksuaalikasvatus on myös osa yleisempää kasvatustyötä ja elämänhallintataitojen lisäämistä. Seksuaaliterveyskasvatuksen yksi merkittävimmistä tavoitteista on seksuaalisuuteen, eri elämäntyyleihin, asenteisiin ja arvoihin suvaitsevaisesti, avoimesti ja kunnioittavasti suhtautuvan sosiaalisen ilmapiirin edistäminen.

Interaktiivinen seksuaalikasvatus on tehokasta. Nuoria osallistavat toiminnalliset opetusmenetelmät ottavat nuorten omat kokemukset huomioon, ja erityisen tärkeää on, että heidän omat tarpeensa ja toiveensa näkyvät käsiteltävissä aiheissa ja seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyksissä.

On hyvä muistaa, että nuoret tarvitsevat sekä epämuodollista että muodollista seksuaalikasva­tusta. Niiden ei pitäisi olla toisensa vastakohtia vaan täydentää toinen toisiaan. Nuoret tarvitsevat päivittäisessä sosiaalisessa ympäristössään rakkautta, tilaa ja tukea voidakseen kehittää seksu­aalista identiteettiään.

Justwearit.fi -sivut toimivat seksuaaliterveyskasvatuksen tukena ja turvallisena tietolähteenä nuorille. Nuoria voi ohjata sivustolle etsimään tietoa itsenäisesti tai osana koulutehtäviä.